Transporto lengvatos

nuo 2008-07-02

MIESTO, PRIEMIESČIO, TOLIMOJO:

NEMOKAMAI –

 1. kiekvienas keleivis 2 vaikus iki 7 metų neužimant atskiros vietos (trečiam ir kitiems vaikams 50 % nuolaida)
 2. keleivinį transportą kontroliuojantys pareigūnai

80 % NUOLAIDA –

 1. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis (vaikai invalidai iki 18 m.),ar asmenys, pripažinti nedarbingais (darbingumas 0-25%), ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis,ar asmenys iki 2005m. liepos 1d. pripažinti vaikais invalidais ar I grupės invalidais ir vienas lydintysis ( neįgaliojo, pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimas )
 2. asmenys, kuriems reikalinga hemodializė ir vienas lydintysis ( neįgaliojo pažymėjimas )
 3. kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni ( kario savanorio pažymėjimas ir asmens dokumentas su gimimo metais )
 4. LR nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis dėl 1991 m. sausio 11-13d. Ir po to vykdytos SSSR agresijos (nepriklausomybės gynėjo ar pensijos gavėjo ir neįgaliojo pažymėjimai kartu)
 5. sulaukę 80 metų ir vyresni (pasas, pensininko ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimas)
 6. žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13d. ir po to vykdytos SSSR agresijos (nukentėjusio asmens pažymėjime įrašytas 3 str. ir tik 1, 2, 3 punktai)

50 % NUOLAIDA –

 1. asmenys, pripažinti iš dalies darbingais (darbingumas 30-55%), ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenys, iki 2005m. liepos 1d. pripažinti II grupės invalidais (neįgaliojo, pensijos gavėjo pažymėjimas)
 2. asmenys nuo 70 iki 80 metų (pasas, pensininko ar šalpos gavėjo pažymėjimas)
 3. kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų ir laisvės kovų dalyviai (kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio pažymėjimas)
 4. politiniai kaliniai ir tremtiniai bei buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai (politinio kalinio, tremtinio ar represuotojo pažymėjimas)
 5. LR nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13d. ir po to vykdytos SSSR agresijos (nepriklausomybės gynėjo pažymėjimas)

MIESTO:

Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokiniai (studento ar mokinio pažymėjimas):

 1. 80% nuolaidą – įsigyjant mėnesinį vardinį bilietą;
 2. 50% nuolaidą – įsigyjant vienkartinį važiavimo bilietą

PRIEMIESČIO:

100 % NUOLAIDA –

 1. kaime gyvenantiems bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams mokyklų darbo dienomis mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu

PRIEMIESČIO, TOLIMOJO:

50 %  NUOLAIDA –

 1. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir konservatorijų mokiniai (mokinio pažymėjimas);
 2. vaikams nuo 7 iki 10 metų (nepriimti vežti vaikų iki 7 metų, jei jų nelydi vyresni asmenys);
 3. aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai bei profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai.